Prowadzenie ewidencji odpadów

Kiedy firma musi prowadzić ewidencję odpadów?

W dzisiejszych czasach ogromną wagę przywiązuje się do ekologicznego prowadzenia działalności firm. Dlatego bardzo ważną kwestią jest ewidencja odpadów.

Wszystkie przedsiębiorstwa, nawet te najmniejsze, które wytwarzają odpady, inne niż komunalne, są objęte obowiązkiem ich ewidencjonowania. Przed przekazaniem odpadów do utylizacji, muszą je szczegółowo opisać, wykorzystując do tego celu specjalny system elektronicznej ewidencji BDO. Dokumentacja wymagana w takiej sytuacji, może zawierać kartę przekazania odpadów, zezwolenie na ich gromadzenie i przetwarzanie oraz koncesję na podziemne ich składowanie. Niedopełnienie tych formalności przez wytwórców odpadów może mieć przykre skutki prawne. Elektroniczna ewidencja odpadów funkcjonuje w Polsce od stycznia 2022 roku. Każdy przedsiębiorca ma w niej swoje konto. Dzięki temu został ograniczony nielegalny handel odpadami, szczególnie chemicznymi i skuteczniej jest pilnowana kwestia dzikich wysypisk śmieci. System BDO to rejestracja metod gromadzenia, przechowywania i przekazywania odpadów do odpowiednich firm, zajmujących się ich utylizacją bądź recyklingiem. Posiadanie konta na BDO umożliwia legalne przekazywanie odpadów firmom świadczącym usługi transportowe, w zakresie dostarczania tego rodzaju towaru do właściwych punktów na danym terenie, w których profesjonalne wykonywana jest ich utylizacja. Przewóz ten dotyczy również różnego rodzaju odpadów szkodliwych dla środowiska.

System BDO – nadzór nad procesem utylizacji odpadów w kraju

Każdy rejestr odpadów na koncie BDO, musi być okresowo aktualizowany. Na koniec roku generowane są sprawozdania. Warto wiedzieć, że niektóre firmy nie muszą jednak prowadzić ewidencji odpadów. To, na przykład wytwórcy odpadów komunalnych, posiadacze mieszkań i domów czy też właściciele firm jednoosobowych. Nie wytwarzają oni dużej ilości śmieci, które musiałaby być elektronicznie ewidencjonowane w systemie BDO. Większe firmy musze jednak pamiętać o tym obowiązku, ponieważ każde konto w tym systemie jest kontrolowane, a sprawozdania roczne skrupulatnie sprawdzane. Działania te mają na celu lepsze i ekologiczne zagospodarowywanie śmieci w kraju, co może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego i ograniczenia ilości zanieczyszczeń, emitowanych do atmosfery, gleby oraz wód gruntowych. System BDO umożliwia także wygenerowanie i wypełnienie niezbędnych dokumentów. Rozwiązanie to pozwala na szybką i wygodną kontrolę przedsiębiorstw pod kątem utylizacji lub recyklingu, produkowanych przez nie odpadów. To również możliwość sprawdzenia, jakiego rodzaju śmiecie są wytwarzane i w jakich ilościach. Rejestrując się do BDO, warto zajrzeć pod Betclic kod promocyjny Meczyki. Dzięki systemowi BDO można również zorientować się, jakie przedsiębiorstwa produkują toksyczne odpady i poddać je szczegółowej kontroli. Unikanie rejestracji w systemie BDO może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.

BDO to system ewidencji śmieci, ale również nadzoru nad ich produkcją i utylizacją. Każda firma w Polsce, poza jednoosobowymi, zobowiązana jest założyć konto w tym systemie i składać coroczne sprawozdania.