Wojciech Śmieszek

Współwłaściciel Biuro Podróży Szarpie Travel

Wojciech Śmieszek urodził się w 1971 r. w Olsztynie. Ukończył zarządzanie i marketing na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, studia podyplomowe Akademii Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz roczny kurs Management w ICAN Institute wydawcy Harvard Business Review. Od 1996 r. jest współwłaścicielem oraz członkiem zarządu Biura Podróży „Szarpie Travel” Sp. zoo Sp. K.W latach 2012 – 2020 pełnił funkcję prezesa Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki, obecnie jest w jej zarządzie. Ma żonę Małgorzatę i syna Antoniego.