Naturski

Witold Naturski

p.o. Dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce

Ekonomista, urzędnik mianowany instytucji europejskich, p.o. dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W latach 2004-16 pracował w Parlamencie Europejskim, min. jako doradca w gabinecie Przewodniczącego PE. W kadencji 2006-10 był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. Obecnie kieruje również zespołem sekcji politycznej PKE odpowiedzialnym za relacje z organami polskiej administracji centralnej i regionalnej.