Wioletta Śląska-Zyśk

Manager, samorządowiec, mediator, coach, trener

Koordynator kilkudziesięciu programów aktywizujących młode osoby bezrobotne. Nadzorowała oświatę w okresie pełnienia funkcji zastępcy burmistrza i wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Obecnie przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Województwa Warmińsko -Mazurskiego i dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Manager, samorządowiec, mediator, coach, trener.