Waldemar Królikowski

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie