Tomasz Koprowiak

Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Jest magistrem filologii polskiej, w latach 1990-2014 był burmistrzem gminy i miasta Kisielice. W 1998 roku rozpoczął proces wdrażania na terenie gminy odnawialnych źródeł energii. Pierwsze efekty były widoczne w 2006 roku, kiedy wybudowano 27 turbin, po 1,5 MW każda. Dziś na terenie gminy Kisielice działają 52 turbiny, o łącznej mocy 94,5 MW. W latach 2005-2012 przeprowadził proces inwestycyjny, polegający na budowie kotłowni na słomę oraz sieci cieplnej wraz z węzłami, dzięki czemu 85 procent miasta korzysta z niskoemisyjnego ogrzewania. Z jego inicjatywy powstały pierwsze w gminie: biogazownia (o mocy  1 MW energii elektrycznej i energii cieplnej) oraz instalacja fotowoltaiczna (o mocy 99,4 kW, zasilająca kotłownię). W 2014 roku Komisja Europejska w Brukseli przyznała gminie Kisielice nagrodę główną w konkursie „MANAGERENERGY”, w ramach „Sustainable Energy Europe & ManagEnergy Awards, za projekt gminy samowystarczalnej energetycznie. W tym samym roku Koprowiak otrzymał tytuł „EKO – LIDER” Warmii i Mazur.

Jako burmistrz aktywnie pracował w organizacjach ekologicznych, był wiceprzewodniczącym zarządu SGPEO. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika zarządu, pracuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie, w zespole doradztwa energetycznego.

Za swoją pracę został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, jak również Odznaką Honorową za Zasługi dla Środowiska i Gospodarki Wodnej.