dr inż. Sławomir Kasiński

Specjalista ds. PR i edukacji ekologicznej ZGOK w Olsztynie

Pracownik naukowy Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz specjalista ds. PR i edukacji ekologicznej spółki ZGOK w Olsztynie