Rafał Wilczek

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie

Działacz społeczny i samorządowiec z ponad 20 letnim stażem. Autor, współautor i realizator szeregu projektów unijnych. Koordynator strategii Ziemi Szczycieńskiej do roku 2020. Promotor powstania Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury. Związany z wieloma stowarzyszeniami, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców oraz rozwoju regionu.