Prof. Wiktor Askanas

Profesor, sędzia

Emerytowany profesor kanadyjskiego uniwersytetu New Brunswick i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, sędzia kanadyjskiego trybunału ochrony konkurencji specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym, ochronie konkurencji i konsumenta oraz ładzie korporacyjnym. Członek szeregu rad nadzorczych, praktykujący menadżer akademicki nagrodzony krzyżami kawalerskim i oficerskim orderu zasługi RP, tytułem najlepszego wykładowcy akademickiego Kanady, 3M fellow i doktor honoris causa Uniwersytetu New Brunswick.