Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Inżynier budownictwa, profesor nauk technicznych. Jest autorem lub współautorem ponad dwustu prac badawczych, prawie 140 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych oraz współautorem 10 patentów z zakresu stabilizacji gruntów, zawiesin twardniejących i ich zastosowań w praktyce inżynierskiej. Zajmuje się badaniami i wdrożeniami nowych rozwiązań w konstrukcjach geotechnicznych, a także problematyką prognozowania i strategii rozwoju transportu, organizacji i finansowania infrastruktury drogowej. W latach 2004-2007 koordynował prace badawcze, dotyczące zasad kształtowania sieci dróg krajowych i wojewódzkich w regionie warmińsko-mazurskim, a w latach 2008-2010 zajmował się problematyką wymagań technicznych dotyczących dróg i drogowych obiektów inżynierskich. W latach 2010-2015 zajmował się także problematyką eksploatacji dróg oraz badaniami właściwości materiałów stosowanych do podbudów i podłoża drogowego. Kieruje Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, a także jest Przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych.