Monika Pietrzak

Menedżer ds. modelu biznesowego i procesów produktowych, BGK

Menedżer ds. modelu biznesowego i procesów produktowych, Departament Strategii Biznesowej, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Lider Projektu 3W w Banku Gospodarstwa Krajowego. Łączy kompetencje z różnorodnych dziedzin – od wykształcenia inżynierskiego poprzez wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i szeroką znajomość nowych technologii. Techniczne i przyrodnicze przygotowanie łączy z podejściem nastawionym na człowieka, co sprzyja innowacjom, twórczym spostrzeżeniom oraz odkrywaniu nowych trendów. Wierzy, że dzięki właściwym narzędziom biznes może dynamicznie się rozwijać w zrównoważony, przyjazny ludziom i środowisku sposób.