Miejsce dla Ciebie

Jeśli jesteś urodzonym prelegentem/ką i Twoje doświadczenia zawodowe, pasje wpisują się w tematykę IV Kongresu Przyszłości – zgłoś się do:

Agnieszka Jasińska – Biuro organizacyjne
a.jasinska@wm.pl
508 656 682