Mariusz Rychcik

Prezes Zarządu ZGOK w Olsztynie

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie