Marek Borowski

Prezes Banku Żywności w Olsztynie

Z zawodu matematyk. Pracował jako nauczyciel, później dyrektor szkoły, angażując się w przedsięwzięcia związane z życiem społeczności lokalnej. Współzałożyciel wielu organizacji pozarządowych. W 2000 r. założył Bank Żywności w Olsztynie, którego do dziś jest Prezesem. Bank rozwiązuje jeden z paradoksów, czyli zagospodarowania produkcji żywności w nadmiarze na cele społeczne, projekty w obszarze pomocy społecznej, edukacji, aktywizacji społecznej i zawodowej oraz wspierania przedsiębiorczości. W latach 2002-2021 r. pełni funkcję prezesa zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.  Obecnie pełnomocnik Zarządu FPBŻ ds. strategii i rozwoju. Za swoje działania wyróżniony Nagrodą Samorządową 25 – lecia  przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.