maciej kuć

Maciej Kuć

Patient Engagement & Healthcare Analytics Expert, Philips

Patient Engagement & Healthcare Analytics Expert

W firmie Philips od 1,5 roku, odpowiedzialny za rozwój sektora usług telemedycznych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Rosji.

Kierujący rozwojem rozwiązań Philips stawiających na zwiększenie stopnia zaangażowania pacjentów w proces leczenia oraz wzrostu zaawansowania narzędzi analityki medycznej.