Maciej Bułkowski

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Absolwent Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Od początku swojej pracy zawodowej związany z wdrożeniami oraz utrzymaniem systemów informatycznych. W chwili obecnej Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP. Twórca koncepcji wdrożenia technologii Blockchain w administracji poprzez cyfrowy token CoperniCoin służący do promocji turystycznej Warmii i Mazur.