bober

Lech Bober

Viceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Viceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Emerytowany nauczyciel , początkowo w szkolnictwie rolniczym powiatu nowomiejskiego, a od roku 1976 w Nowomiejskim Zespole Szkół  im. C. Kamila Norwida .W okresie 1976-2012 pracowałem jak nauczyciel przedmiotów zawodowych, a od roku 1998 do przejścia na emeryturę jako nauczyciel biologii w Liceum Ogólnokształcącym. W latach 1997-2000 pełnił funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół. Po przejściu na emeryturę udziela się społecznie, głównie na rzecz nowomiejskich seniorów. Był w gronie inicjatorów utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przez dwie pierwsze kadencje pełnił funkcję prezesa stowarzyszenia, aktualnie jest wiceprezesem UTW. Od roku 2015, z chwilą powstania Miejskiej Rady Seniorów, jest drugą kadencję jej przewodniczącym. Od roku 2018 jest członkiem Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko- Mazurskiego.