Krzysztof Droń

Wiceprezes Fundacji KEZO przy Centrum Badawczym PAN

Absolwent Wydziału Hydrogeologii Uniwersytetu Warszawskiego PL; Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, Environmental Studies and Policy Dep. UK; MBA – Minnesota University US, Szkoły Głównej Handlowej PL. Kierownik i międzynarodowy doradca z ponad 25 letnim doświadczeniem: Atkins Group – Wielka Brytania, DOR Group – Izrael, Vamed – Austria. Wprowadzał inwestorów na rynek Europy Środkowo-Wschodniej (inwestycje komercyjne, fundusze europejskie, rozwój przemysłu i prywatyzacja). Rynki: nieruchomości, opieki zdrowotnej, gospodarki odpadami i energii. Obecnie jest wiceprezesem Fundacji KEZO w Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk koncentrując się na rozwoju koncepcji KEZO MIASTO i nowoczesnych technologii oraz pełni funkcję przedstawiciela krajowego firmy Saubermacher zajmującej się ‘smart’ gospodarką odpadami.