Krzysztof Cygoń

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Działu Badawczo-Rozwojowego Technomex Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu oraz dyrektor działu badawczo-rozwojowego firmy Technomex, czołowego producenta i dystrybutora nowoczesnych rozwiązań do rehabilitacji i diagnostyki. W ramach swojej pracy nadzoruje projekty badawcze realizowane zarówno samodzielnie przez firmę, jak we współpracy z jednostkami naukowymi. Zarządza również zespołem specjalistów wdrażających najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej oraz diagnostyki narządu ruchu na terenie Polski. Posiada również doświadczenie w reorganizacji i wprowadzaniu nowych, innowacyjnych usług medycznych przeskalowanych do rozmiaru i rzeczywistych potrzeb placówek medycznych. Jeden z koordynatorów Projektu EKSO – akcji promocyjnej mającej na celu wprowadzenie na rynek lokalny rehabilitacji neurologicznej z wykorzystaniem egzoszkieletu mobilnego. Inżynier biomechanik, fizjoterapeuta, w trakcie studiów doktoranckich.