Prof. Karol Adam Karski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Poseł do Parlamentu Europejskiego VIII i IX kadencji, prawnik, nauczyciel akademicki, samorządowiec, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Doctor honoris causa oraz profesor honorowy kilkunastu zagranicznych uniwersytetów.

Kierownik katedry prawa międzynarodowego na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiceprzewodniczący polskiej sekcji Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego.

Wykładowca międzynarodowego prawa publicznego i prawa europejskiego. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, z których korzystają studenci w całym kraju, a także za granicą. Był posłem na Sejm RP V i VI kadencji, a w 2007 r. został wiceministrem spraw zagranicznych, odpowiadającym za sprawy europejskie i traktatowe. Był pierwszym Polakiem pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Konsultował warunki otrzymania z Unii kilkuset miliardów złotych, które skierowano do Polski. Był również zastępcą przewodniczącego Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Gmin i Regionów Europy, a także wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W połowie lat 90-tych prowadził pierwszy w Polsce uniwersytecki wykład kursowy z prawa europejskiego.

W Parlamencie Europejskim jest członkiem frakcji politycznej – Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jako członek EKR pracuje nad wieloma sprawozdaniami oraz opiniami w Komisji Spraw Zagranicznych, Podkomisji Praw Człowieka i Komisji Specjalnej ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej. Wchodzi w skład delegacji do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina oraz do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Od początku swojej działalności walczy o środki europejskie, służące poprawie infrastruktury drogowej i kolejowej. Wspiera przedsiębiorców oraz aktywnie zabiega o wyrównywanie dopłat dla polskich rolników, wielokrotnie podnosząc ich problemy na forum Unii Europejskiej. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego podejmuje szereg działań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego w naszym kraju broniąc polskich interesów, wspierając lokalne inicjatywy oraz zabiegając o innowacyjny rozwój wyjątkowego regionu, jakim jest północno-wschodnia Polska. W czasie swojej kadencji został wybrany przewodniczącym kolegium kwestorów Parlamentu Europejskiego, dzięki czemu jeszcze bardziej może dbać o interesy mieszkańców Naszego Kraju.