blank

Józef Blank

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego.

Józef Blank pracę zawodową rozpoczął w 1978 roku. Od dnia 1 października 1996 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. zajmował stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie. Od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 8 grudnia 2006 r. pełnił funkcje Zastępcy Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.

Od 6 grudnia 2010 r. do chwili obecnej Józef Blank zajmuje stanowisko Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego. Ww. jest osoba bardzo aktywną. Pan Józef Blank jest inicjatorem szeregu przedsięwzięć na rzecz lokalnych seniorów. Ogromną rolę w rozwój kulturalny i aktywizację starszego społeczeństwa odgrywa Uniwersytet Trzeciego Wieku, który został powołany 14 stycznia 2013 r. i którego działalność aktywnie wspiera Burmistrz. Ponadto, na wniosek Burmistrza uchwałą została powołana Miejska Rada Seniorów

Pan Józef Blank aktywizując starsze społeczeństwo, podejmuje również szereg działań, których celem jest wpojenie zasad demokracji i samorządności wśród młodzieży, które świadczy o dużym uwrażliwieniu na potrzeby nowomiejskiej młodzieży.