Jorge Gimeno Pawłowski

CEO / Atland Consulting

CEO Atland Consulting, Master w Marketingu i Zarządzaniu. Doradca w zakresie spraw europejskich. Budował i zarządzał konsorcjami oraz projektami innowacji społecznej. Współtwórca CIE i New Education Forum. Przez 15 latach zdobywał doświadczenie zawodowe w takich instytucjach jak Urząd Miasta Poznań, Rząd Kantabrii, Czerwony Krzyż czy GTCS. Doktorant w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w temacie “Współpraca regionalna a rozwój Unii Europejskiej”.