konopko

Joanna Konopko

Prezes Zarządu, PJK Consulting Sp. z o.o.

Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, Kierunek: Makrokierunek Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja. W 2016 roku założyła pierwszy Startup spółkę Prognosis, który oferuje system do optymalizacji kosztów energii elektrycznej. Kierownik projektów badawczych o łącznym budżecie 13 mln zł. Czynnie zaangażowana w ocenę modeli biznesowych, doradztwie dla Startupów, wycenie spółek, wartości niematerialnych i prawnych, przygotowywaniu projektów badawczo-rozwojowych, analiz finansowych, rozliczaniu projektów unijnych. Łącznie doradzała dla ponad 100 spółek. Obecnie prowadzi 3 spółki technologiczne. Prezes Zarządu Spółki Konsoft Sp. z o.o. od marca 2019 roku, Prezes Zarządu PJK Consulting Sp. z o.o. od października 2020 r.