Jerzy Bralczyk

Językoznawca, profesor nauk humanistycznych,

Emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego, polonista, językoznawca.