Jarosław Matłach

Starosta Szczycieński

Tytuł magistra uzyskał po ukończeniu w 1996 r. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie o specjalności matematyka. Ukończył studia podyplomowe o specjalnościach: edukacja informatyczna, zarządzanie oświatą oraz zarządzanie jednostką organizacyjna w administracji publicznej. W latach 2002 – 2006 był Radnym II kadencji Rady Powiatu w Szczytnie pełniąc funkcję Członka Zarządu Powiatu. W 2006 r. został wybrany na Radnego III kadencji Rady Powiatu i od tego roku również pełni funkcję Starosty Szczycieńskiego.