dr Jarosław Klimczak

Prezes WM ROT

Doktor nauk o kulturze fizycznej, adiunkt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Bezpieczeństwa Wielkich Jezior Mazurskich oraz Warmińsko- Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Koordynator wdrażania programu budowy sieci ekomarin w regionie warmińsko -mazurskim. Autor pierwszego w Polsce projektu systemowego wykorzystującego środki unijne do przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród nieletnich oraz zarządzający wrażaniem tego programu w 10 województwach. Pomysłodawca oraz wiceprzewodniczący Zespołu Zarządzającego  Międzyresortowym Programem ,, Eko- Polska”. Autor kilkuset opracowań naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyki ,zdrowia , turystyki , sportu , agresji i patologii wśród nieletnich oraz narkotyków i dopalaczy.