Jan Olbrycht

Europoseł

Doktor socjologii, nauczyciel akademicki, ekspert, polityk i działacz społeczny.  Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, potem na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Poseł do Parlamentu Europejskiego.  Od 2004 roku poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej (Frakcja Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim). Wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.  W obecnej kadencji członek Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego. Koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Budżetowej.