Jakob Kicerman

Właściciel restauracji, inwestor

W 2002r. ukończył Aquinas College w Perth WA oraz studia w Curtin University of Technology na kierunku: Bankowość i Finanse. W 2006 roku powrócił do Polski, gdzie podjął pracę zawodową w firmie rodzinnej. W 2008 roku rozpoczął projekt innowacyjnego chowu ryb w obiegach zamkniętych. Dostarczał produkt przetwarzany we własnym zakładzie przetwórczym (który stworzył pod potrzeby rynku) do głównych sieci handlowych w Polsce (między innymi Jeronimo Martins Polska, Makro, Real, Auchan, Tesco). W 2015 roku postanowił odsprzedać udziały w Spółkach związanych z rybami i w pełni zaangażować się w biznes rodzinny. Do dzisiaj odpowiada za strategie rozwoju, sprawy dotyczące finansów i zarządzanie. Ponadto, prowadzi własną restauracje w centrum Olsztyna i inwestuje w rokujące projekty nieruchomościowe.