Jacek Pokorski

Senior Business Manager Medtronic Poland Sp. z o. o.

Absolwent SGGW i  Akademii Rolniczej w Warszawie. Od ponad 30 lat sprawuje różnorakie funkcje menadżerskie w firmach produkujących i dystrybuujących sprzęt medyczny. Od 2003 roku pracuje w firmie Medtronic.