Prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła

Kierownik Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska UWM