Irena Kierzkowska

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Od 2008 r. dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali. Irena Kierzkowska jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie zarządzania ogólnego w warunkach rynku europejskiego, posiada dyplom w zakresie zarządzania opieką zdrowotną, ukończyła także wiele kursów i szkoleń w zakresie zarządzania oraz doskonalenia zawodu lekarza. Ukończyła studia III stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Irena Kierzkowska, otrzymała tytuł Menedżera Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne. Kierowany przez Irenę Kierzkowską WSS w Olsztynie uplasował się na 14 miejscu w ostatniej edycji ogólnopolskim Rankingu Szpitali przygotowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Szpital uzyskał też 90 proc. spełnienia standardów akredytacyjnych po wizycie w grudniu 2019 r. audytorów z CMJ.