Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gospodarz regionu. Zgodnie z hasłem „Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć” wszystkie swoje działania kieruje na wzrost gospodarczy, innowacyjność, konkurencyjność, na współpracę z inwestorami, lokalnymi samorządami, sferą nauki. Zarządza środkami unijnymi – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 to 1,728 mld euro. Dba o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Inspiruje, zachęca, aktywizuje i wspiera.