Grzegorz Kłoczko

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Białostockiej, studium pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim, stypendysta fundacji Lumen 2000  w Teksasie. Bogate doświadczenie zawodowe – inżynier, przedsiębiorca, nauczyciel. Aktywny w samorządzie terytorialnym od 1990 roku – radny gminy, powiatu, burmistrz. Współfundator Fundacji „Zdrowe Olecko”, organizator akcji charytatywnych na rzecz opieki zdrowotnej.  Obecnie pracuje w zarządzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA w Olsztynie.