Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW

Ekspert

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Katedrze Rozwoju Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Prowadzi zajęcia m.in. ze strategii rozwoju i foresightu terytorialnego. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Kierownik licznych projektów naukowych. Współpracuje z samorządami regionalnymi i lokalnymi w zakresie planowania strategicznego i ewaluacji. Był kluczowym ekspertem w pracach m.in. nad Strategią #Warszawa2030. Od 1999 r. doradzał w pracach nad wszystkimi strategiami rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego.