dr hab. Marzenna Nowicka

Prof. UWM

Prof. UWM – dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, przewodnicząca olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek Zarządu Głównego PTP, członek Sekcji Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, zastępca red. nacz. „Problemów Wczesnej Edukacji”. Prowadzi badania m.in. nad uwarunkowaniami edukacji dzieci w zmediatyzowanej rzeczywistości.