dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Prof. UWM, pedagog społeczny i socjolog edukacji

Prof. UWM – pedagog społeczny i socjolog edukacji, dziekan Wydziału Nauk społecznych UWM w Olsztynie; wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego; członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, a także zarządu European Society for Research on the Education of Adults oraz rady World Education Research Association. Zajmuje się m.in. problematyką nierówności społ. i roli edukacji w ich konstruowaniu.