dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski

Prof. UWM – rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. UWM – rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wcześniej prorektor ds. kształcenia (2012-2016) oraz prorektor ds. kształcenia i studentów (2016-2020); ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej – Zespół ds. wypracowania wzorców projakościowych kształcenia na kierunkach pedagogicznych oraz kierunkach z prowadzoną specjalnością nauczycielską; członek Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Specjalność naukowa: genetyka, hodowla i biotechnologia roślin.