dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz

prof. UWM – psycholog

Prof. UWM – psycholog, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Zajmuje się psychologią rozwoju człowieka, partycypacją społeczną, odpowiedzialnością oraz obywatelstwem dzieci i młodzieży. Jest m.in. Prezydentem Children’s Identity and Citizenship European Association i Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.