Cieśliński Paweł

Starosta Działdowski

Polityk, samorządowiec. W latach 2002-2018 wójt gminy Działdowo. Wyróżniony m. in. „Wawrzynem 25-lecia Samorządności na Warmii i Mazurach” (2015) i medalem „Unitas Durat Cuiaviano-Pomeraniensis” za zasługi na rzecz walki o niepodległość RP i prawa człowieka. Starosta działdowski od 2018 r. W 2019 r. wyróżniony działdowską „Katarzynką”.