urban-marcinkiewicz anna

Anna Urban-Marcinkiewicz

Absolwentka Szkoły Wyższej Finansów i Zarządzania (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna) w Warszawie. Studia ukończyła ze specjalizacją z Marketingu, Reklamy oraz Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Doświadczenie zawodowe zbierała w różnych branżach związanych ze sprzedażą, handlem i marketingiem. Ta różnorodność pozwala jej patrzyć na zagadnienia cyfryzacji szeroko – z uwzględnieniem specyfiki biznesowej każdego z obszarów.

Obecnie prowadzi własną firmę i współpracuje z MCR Clinic™  na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. Praca w MCR Clinic™ jest ogromnym wyzwaniem ale również najważniejszym projektem cyfryzacyjnym, jaki do tej pory realizowała. Oprócz marketingu i reklamy w MCR Clinic™ odpowiada za budowanie i utrzymanie relacji biznesowych.

Aktywnie uczestniczy w developmencie systemu który służy do zarządzania procesami związanymi z prowadzeniem badań klinicznych. Dzięki temu ma obraz z jakimi problemami placówki medyczne i firmy farmaceutyczne mierzą się w trakcie pandemii COVID 19, kiedy fizyczne wizyty i kontakty są ograniczone a koniecznością jest przejście na tryb zdalnego monitorowania badań klinicznych.