bułło

Anna Bułło

Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK

Absolwentka Studiów Executive MBA i prawa podatkowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła również Zarządzanie finansami przedsiębiorstw na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Analizę biznesową na WSB Gdańsku oraz Rachunkowość przedsiębiorstw i Coaching managerski na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Posiada niemal 15-letnie doświadczenie w szeroko pojętym sektorze finansowym. Przed dołączeniem do Banku Gospodarstwa Krajowego pracowała m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i w Santander Bank Polska S.A.

W BGK zarządza Regionem Warmińsko-Mazurskim złożonym z wysokiej klasy ekspertów. Wspólnie ze swoim Zespołem realizuje projekty, których celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez finansowanie przedsięwzięć, realizujących cel społeczno-gospodarczy.