Andrzej Waldemar Nowicki

Starosta Piski

Samorządowiec, społecznik, starosta powiatu piskiego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2006 roku wybrany na starostę piskiego, pełni ten urząd już czwartą kadencję. Od 2015 roku członek Zarządu Związku Powiatów Polskich. Przedstawiciel ZPP w Zespole ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.