Andrzej Kindler

Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej

Przedsiębiorca turystyczny, współwłaściciel biura podróży do 25 lat specjalizującego się w turystyce przyjazdowej na Warmię i Mazury. Posiada dyplom UW-M o specjalizacji agroturystyka oraz Uniwersytetu Gdańskiego o specjalizacji marketing medialny. Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki odpowiedzialny za turystykę krajową i przyjazdową. Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.