SPEAKER

31 Results / Page 1 of 4

Background

Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marcin Galibarczyk

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

Adam Roczniak

Prezes Oddziału W-M PTTK, Członek Zarządu W-MROT

Marian Jurak

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Działu Badawczo-Rozwojowego Technomex Sp. z o.o.

Krzysztof Cygoń