Speakers

Background

Prezes Oddziału W-M PTTK, Członek Zarządu W-MROT

Marian Jurak

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

Adam Roczniak