Speakers

Background

Menedżer ds. modelu biznesowego i procesów produktowych, BGK

Monika Pietrzak