DISCOVER OUR

TOP SPEAKERS


Dyrektor Rozwoju, Wdrożeń i Przygotowania Produkcji, BARWA SYSTEM Sp. z o.o.

Patrycjusz Szwarc