REGION 2030

Background
11:00 remove 12:00
Sala Karmazynowa
keyboard_arrow_down
Background

Ludzie, Biznes, Środowisko. Dlaczego Michelin dba o ekologię? - panel dyskusyjny

"Lepszy kierunek' - prelekcja nt. kierunków rozwoju firmy i jej pracowników; innowacyjność i szacunek dla naszej planety i jej mieszkańców. To odpowiedzialność ekonomiczna, środowiskowa, społeczna i socjalna firmy Michelin.

12:00 remove 13:00
Sala Karmazynowa
keyboard_arrow_down
Background

Przyszłość strategii Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Czym Warmia i Mazury stoją?" - panel dyskusyjny

Thumbnail Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego należy do czwartej generacji dokumentów strategicznych przygotowywanych na poziomie województw w Polsce. Jest ona rozwinięciem i modyfikacją dotychczasowego podejścia do procesu rozwoju, uwzględniając obecnie zmieniające się otoczenie Warmii i Mazur.

13:00 remove 14:00
Sala Karmazynowa
keyboard_arrow_down
Background

Nowy cyfrowy wymiar "Czy jesteśmy smart regionem?" - panel dyskusyjny

Thumbnail Maciej Bułkowski

Innowacyjność i interdyscyplinarność przedsięwzięć gospodarczych. Różnorodność społeczno – gospodarcza. Kreatywny i zaangażowany społecznie kapitał ludzki. Strategiczne kształtowanie przestrzeni życia. Przyjazne warunki życia i pracy, zaawansowane usługi publiczne dzięki rozwiązaniom teleinformatycznym. Czy już jesteśmy smart regionem?

14:00 remove 15:00
keyboard_arrow_down
Background

PRZERWA

15:00 remove 16:00
Sala Karmazynowa
keyboard_arrow_down
Background

Infrastruktura przyszłości "Transport 2030" - panel dyskusyjny

Thumbnail Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Dostępność transportowa, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego. Innowacyjna i przyjazna sieć transportu. Zmiany w zakresie indywidualnej i zbiorowej mobilności. Jakie jeszcze zmiany niesie za sobą perspektywa transportowa 2030?

16:00 remove 17:00
Sala Karmazynowa
keyboard_arrow_down
Background

Temat prelekcji wkrótce

17:00 remove 18:00
Sala Karmazynowa
keyboard_arrow_down
Background

Firmy rodzinne - szanse i wyzwania - panel dyskusyjny

Thumbnail Piotr Aleksiejuk

Biznes zrodzony z pasji, wsparcie i zaangażowanie członków rodziny, wielopokoleniowa trwałość. To właśnie cechy charakterystyczne dla firm rodzinnych, które stanowią ważne i stabilne ogniwo rozwoju gospodarczego. Poprzez nastawienie na długofalowe budowanie wartości kultywują tradycje i stanowią wzór kulturowy dla innych firm.