REGION 2030

Background
11:00 remove 12:00
Sala Karmazynowa
keyboard_arrow_down
Background

Europosłowie Warmii i Mazur dla przyszłości regionu - panel dyskusyjny

Dyskusja nt. działań europosłów z regionu na rzecz rozwoju Warmii i Mazur. W dyskusji wezmą udział europosłowie i przedstawiciele samorządu. Paneliści: Dyskusja nt działań europosłów z regionu na rzecz rozwoju Warmii i Mazur. Europosłowie: Karol Karski, Krzysztof Jurgiel oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Gustaw Marek Brzezin.

12:00 remove 13:00
Sala Karmazynowa
keyboard_arrow_down
Background

Turystyka przyszłości. Blisko natury i zdrowo - panel dyskusyjny

Thumbnail Marcin Galibarczyk

Podczas panelu będą omawiane nowe trendy w turystyce i możliwości ich rozwoju w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem form związanych z poznawaniem natury i korzystaniem z jej zasobów, ochroną przyrody. Zostaną przedstawione możliwości regionu dotyczące sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu społecznemu i nowym wyzwaniom w tym względzie oraz potencjał turystyki przyrodniczej na WM. Zostaną także poruszone kwestie edukacji ekologicznej, szczególnie dzieci i młodzieży, łączenia edukacji z wypoczynkiem blisko natury (zielone szkoły, obozy). Klamrą spinającą poruszaną tematykę będzie aktywna turystyka – trend o dużej dynamice rozwoju, przejawiający się w systematycznym wzroście zainteresowania turystyką kajakową, pieszą i rowerową, co skutkuje m.in. budową i wytyczaniem nowych szlaków turystycznych w regionie (np. rowerowa Łynostrada, Mazurska Pętla Rowerowa). Paneliści: Marcin Galibarczyk - Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Warminsko-Mazurskiego, Marian Jurak - Prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK, Członek Zarządu W-MROT, Wojciech Śmieszek - współwłaściciel Biura Podróży Szarpie Travel.

13:00 remove 14:00
Sala Karmazynowa
keyboard_arrow_down
Background

Rola samorządu województwa w budowaniu potencjału gospodarczego regionu. Elementy atrakcyjności inwestycyjnej województwa- infrastruktura, ludzie, firmy

Moderator: Piotr Burczyk – Zastępca Dyrektora, Departament Koordynacji Promocji, Urząd Marszałkowski; Prelegenci: dr hab. inż. Wiesława Lizińska, prof. UWM - Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Polityki Gospodarczej UWM, Krzysztof Gąsior - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy WMSSE, Paulina Puza-Oleszczuk - expert pro-biz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Urząd Marszałkowski

14:00 remove 15:00
keyboard_arrow_down
Background

PRZERWA

15:00 remove 16:00
Sala Karmazynowa
keyboard_arrow_down
Background

Rozwój gospodarczy regionu z perspektywy gospodarki o obiegu zamkniętym - panel dyskusyjny

Thumbnail Hanna Marliere

W gospodarce o obiegu zamkniętym, wartość produktów, materiałów i zasobów w gospodarce jest utrzymywana tak długo, jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów jest ograniczone do minimum. Podejście to jest istotnym elementem stworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Ale gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko gospodarowanie odpadami. Dominującą jej zasadą powinno być zastępowanie surowców i paliw nieodnawialnych tymi, które są odnawialne oraz wdrożenie ekoprojektowania w sektorze produkcyjnym. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym przyniosłoby duże oszczędności podstawowych nakładów na surowce, stworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, które wejdą na rynek z innowacyjnymi produktami. Czy województwo warmińsko-mazurskie tę szansę wykorzysta?Moderator: Hanna Marliere - Prezes Zarządu Green Management Group Sp. z o.o. Uczestnicy panelu: Adam Roczniak - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Mariusz Rychcik - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, Jacek Wiśniowski - Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Marek Borowski - Prezes Banku Żywności w Olsztynie

16:00 remove 17:00
Sala Karmazynowa
keyboard_arrow_down
Background

Zielona automatyzacja i cyfryzacja - panel dyskusyjny

Podczas I Kongresu Przyszłości została zauważona potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na rozwój automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Od tego czasu temat ten jest rozwijany, czego rezultatem może być powstanie nowej inteligentnej specjalizacji w regionie.

17:00 remove 18:00
keyboard_arrow_down
Background

Zapraszamy na BLOK CZŁOWIEK