RADA PROGRAMOWA

Background

W tegorocznej edycji Kongresu Przyszłości powołaliśmy Radę Programową. Rada jest organem doradczym, opiniującym w sprawach merytorycznych Kongresu Przyszłości. Jej celem jest dbanie o jakość i spójność tematyki Kongresu z jego ideą.