KOMITET HONOROWY

Background

W ramach IV Kongresu Przyszłości powołaliśmy organ czuwający nad jego ideą – Komitet Honorowy. Jego skład zasilają kluczowe dla rozwoju regionu postaci. Do jego zadań należały przyznanie wyróżnień osobom, które działają na rzecz rozwoju regionu. Wręczone im wyróżnienia będą wyrazem uznania, podziękowaniem, a także zobowiązaniem na przyszłość do dalszych starań.Günter Verheugen
Polityk

Były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i były komisarz ds. rozszerzenia Unii Europejskiej. Niemiecki polityk socjaldemokratyczny, od lat związany z Europą i jej integracją. W 1999 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi powołał go na nowe stanowisko komisarza ds Rozszerzenia, które pełnił do 2004 r. Jest architektem rozszerzenia Unii. W kolejnej Komisji (przewodniczący Jose Manuel Barroso), do 2010 r. był jej wiceprzewodniczącym i komisarzem ds przemysłu i przedsiębiorstw.


Marek Prawda
Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Stanowisko dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce objął 1 kwietnia 2016 r. W latach 2012-2016, pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Wcześniej był ambasadorem RP w Szwecji i Niemczech. W latach 80. działał w „Solidarności”. Współpracował z Polską Akademią Nauk, gdzie w 1984 roku obronił pracę doktorską w zakresie socjologii pracy. Odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi RFN, Orderem Zasługi Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Medalem Cordi Poloniae przyznanym przez Konwent Organizacji Polskich w RFN.


Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Urodził się w Elblągu. Ukończył Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, studia podyplomowe public relations i marketing polityczny na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pasymiu. Był dyrektorem biura senatorskiego, a następnie poselskiego Jerzego Szmita, a także Komendantem Warmińsko-Mazurskiej Komendy OHP. W latach 2006-2015 radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Od roku 2015 wojewoda warmińsko-mazurski.


Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gospodarz regionu. Zgodnie z hasłem „Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć” wszystkie swoje działania kieruje na wzrost gospodarczy, innowacyjność, konkurencyjność, na współpracę z inwestorami, lokalnymi samorządami, sferą nauki. Zarządza środkami unijnymi – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 to 1,728 mld euro. Dba o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Inspiruje, zachęca, aktywizuje i wspiera.


Andrzej Abako
Starosta Olsztyński

Z samorządem związany jest od 20 lat, radny obecnej i dwóch poprzednich kadencji Rady Powiatu w Olsztynie. Pełnił funkcję wicestarosty olsztyńskiego, przez 3 kadencje zasiadał też w Radzie Miejskiej Dobrego Miasta. Pracował w Zarządzie Warmińskiego Związku Gmin. Ukończył studia na kierunkach: społeczno-ustrojowym oraz samorządu i polityki regionalnej, a także zarządzania. Jest strażakiem ochotnikiem. Od 2018 r. starosta olsztyński.


Jarosław Michalak

Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Michelin Polska S. A.

Karierę w Michelin rozpoczął w dziale finansowym firmy w 1993 r. W 2002 r. objął stanowisko Dyrektora Personalnego Michelin Polska S.A. oraz funkcję Członka Zarządu. Od 2008 do 2010 r. zarządzał produkcją w jednej z fabryk Michelin we Francji. Po powrocie do Polski, w 2011 r., objął stanowisko Dyrektora Zakładu Opon Osobowych w fabryce Michelin w Olsztynie. W 2014 r. Jarosław Michalak zajął stanowisko Dyrektora Fabryki Michelin Polska S.A. w Olsztynie, a od 2016 r. Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Michelin Polska S.A.


Henryka Bochniarz
Założycielka i wieloletnia prezes Konfederacji „Lewitan”

Założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan – największej i najbardziej wpływowej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców. Członkini rad nadzorczych międzynarodowych firm – Fiat Chrysler Automotive Poland and Orange Polska. Była minister przemysłu i handlu, wiceprzewodnicząca BusinessEurope – największej europejskiej organizacji reprezentującej przedsiębiorców. Animatorka życia społecznego i kulturalnego. Filantropka, propagatorka równości i różnorodności nie tylko w biznesie – pomysłodawczyni Kongresu Kobiet, fundacji Prymus – wspierającej edukację dzieci z obszarów wiejskich.


Małgorzata Oleszczuk
Prezes PARP

Były pracownik Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (zaangażowana w Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w UE, PHARE i Transition Facility). Od 2008 r. związana z Mazowieckim UW (nadzór realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji dla RPO WM 2007-2013, wdrażanie programów dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego. Reprezentowała Wojewodę Mazowieckiego w Komitetach Monitorujących POIiŚ 2007-2013, RPO WM 2007-2013 i 2014-2020 oraz Mazowieckiej Grupie Roboczej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom i przestępstwom na szkodę interesów finansowych UE.


Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Doktor nauk technicznych. Fachowiec, społecznik, nauczyciel akademicki. W latach 2001-2007 zastępca Prezydenta Miasta Olsztyna. Od 2009 roku prezydent Olsztyna. Do czasu wyboru na to stanowisko był wykładowcą na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Ełku

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2006 r. prezydent Ełku, a wcześniej starosta ełcki, członek Zarządu Powiatu Ełckiego, inspektor w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Wykładowca akademicki. Założyciel i członek licznych organizacji pozarządowych. Członek Zarządu Związku Miast Polskich, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „EGO Kraina Bociana”.


dr hab. Jerzy Przyborowski
prof. UWM, rektor

Dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM, rektor. Reprezentuje nauki rolnicze – specjalność genetyka roślin. 51 publikacji naukowych. Laureat wielu nagród. Od początku kariery zawodowej związany z UWM. W l. 2012- 20, prorektor UWM ds. kształcenia i studentów. Członek komisji KRASP ds. infrastruktury informatycznej; ekspert PKA w zespole nauk przyrodniczych, leśnych i weterynaryjnych.


Mirosław Hiszpański
Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych


Marek Karólewski
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego


Wiesław Łubiński
Kanclerz Loży Olsztyńskiej, wiceprezes Zarządu Business Center Club, członek Konwentu BCC

Absolwent WSP w Olsztynie, doktorant  Wydziału Ekonomii UWM, absolwent MBA. Menadżer, ekspert w zakresie prawa oświatowego, CSR, rynku pracy, dialogu społecznego, HR oraz przedsiębiorczości i sukcesji firm rodzinnych i pomocy społecznej. Od 20 lat prowadzi placówki edukacyjne. Jest Kanclerzem Olsztyńskiej Loży Business Centre Club, wiceprezesm Zarządu BCC w Warszawie,  Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Wiceprzewodniczącym Rady Dialogu Społecznego, członkiem Rady Rynku Pracy przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Marcin Burza
Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Prezes Zarządu Res Energy BGW, ECC i Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu, Stowarzyszenia „Wspólna Europa”. Przedsiębiorca z branży OZE i budownictwa niskoemisyjnego. Działacz społeczny i biznesowy, współtwórca darmowych sieci poradnictwa prawnego, propagator zielonej energii.