KOMITET HONOROWY

Background

W ramach V Kongresu Przyszłości powołaliśmy organ czuwający nad jego ideą – Komitet Honorowy.
Jego skład zasilają kluczowe dla rozwoju regionu postaci.Urszula Pasławska
Poseł na sejm RP

Polityk, samorządowiec, prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z integracji europejskiej i współpracy transgranicznej na UWM. W 2006 roku została najmłodszym w Polsce wicemarszałkiem województwa. W zarządzie województwa odpowiadała za wdrażanie funduszy europejskich. Od 30 czerwca 2012 r. do 2 stycznia 2015 r. pełniła funkcję wiceministra skarbu państwa. Od tamtej pory do teraz jest posłem na Sejm RP, od listopada 2018 r. przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Wiceprezeska PSL.


Iwona Arent
Poseł na Sejm RP, delegat do ZPRE

Parlamentarzystka V,VI,VII,VIII i IX kadencji Sejmu RP. Wiceprzewodnicząca polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przewodnicząca Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W sejmowej komisji śledczej zajmowała się badaniem działań organów i instytucji publicznych w jednej z największych afer finansowych – Amber Gold. Jest członkiem Komisji Ustawodawczej i Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Dba o dobre kontakty z Litwą w ramach Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej.


Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Urodził się w Elblągu. Ukończył Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, studia podyplomowe public relations i marketing polityczny na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pasymiu. Był dyrektorem biura senatorskiego, a następnie poselskiego Jerzego Szmita, a także Komendantem Warmińsko-Mazurskiej Komendy OHP. W latach 2006-2015 radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Od roku 2015 wojewoda warmińsko-mazurski.


Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gospodarz regionu. Zgodnie z hasłem „Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć” wszystkie swoje działania kieruje na wzrost gospodarczy, innowacyjność, konkurencyjność, na współpracę z inwestorami, lokalnymi samorządami, sferą nauki. Zarządza środkami unijnymi – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 to 1,728 mld euro. Dba o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Inspiruje, zachęca, aktywizuje i wspiera.


Andrzej Abako
Starosta Olsztyński

Z samorządem związany jest od 20 lat, radny obecnej i dwóch poprzednich kadencji Rady Powiatu w Olsztynie. Pełnił funkcję wicestarosty olsztyńskiego, przez 3 kadencje zasiadał też w Radzie Miejskiej Dobrego Miasta. Pracował w Zarządzie Warmińskiego Związku Gmin. Ukończył studia na kierunkach: społeczno-ustrojowym oraz samorządu i polityki regionalnej, a także zarządzania. Jest strażakiem ochotnikiem. Od 2018 r. starosta olsztyński.


Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Doktor nauk technicznych. Fachowiec, społecznik, nauczyciel akademicki. W latach 2001-2007 zastępca Prezydenta Miasta Olsztyna. Od 2009 roku prezydent Olsztyna. Do czasu wyboru na to stanowisko był wykładowcą na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Ełku

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2006 r. prezydent Ełku, a wcześniej starosta ełcki, członek Zarządu Powiatu Ełckiego, inspektor w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Wykładowca akademicki. Założyciel i członek licznych organizacji pozarządowych. Członek Zarządu Związku Miast Polskich, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „EGO Kraina Bociana”.


Henryka Bochniarz
Założycielka i wieloletnia prezes Konfederacji „Lewitan”

Założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan – największej i najbardziej wpływowej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców. Członkini rad nadzorczych międzynarodowych firm – Fiat Chrysler Automotive Poland and Orange Polska. Była minister przemysłu i handlu, wiceprzewodnicząca BusinessEurope – największej europejskiej organizacji reprezentującej przedsiębiorców. Animatorka życia społecznego i kulturalnego. Filantropka, propagatorka równości i różnorodności nie tylko w biznesie – pomysłodawczyni Kongresu Kobiet, fundacji Prymus – wspierającej edukację dzieci z obszarów wiejskich.


Wioletta Sokół
Dyrektor Instytutu współpracy regionalnej i transgranicznej Morza Bałtyckiego

Absolwentka prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie, radca Ambasady RP w Moskwie, a także była Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Obecnie kieruje Instytutem współpracy regionalnej i transgranicznej Morza Bałtyckiego w Elblągu oraz jako doktorant wydziału prawa UWM specjalizuje się w problematyce współpracy transgranicznej i międzynarodowej polskich regionów.


Wioletta Śląska Zyśk
Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Menadżer z 20-letnim doświadczeniem samorządowym (trzy szczeble samorządu terytorialnego, w tym dyrektor Urzędu Pracy, zastępca burmistrza Pisza, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, radny wojewódzki), skuteczny i innowacyjny lider kierujący się wartościami, ekonomista, certyfikowany coach, mediator, specjalista rynku pracy. Absolwentka 7 studiów podyplomowych. Obecnie: Przewodnicząca Komisji ds. Nauki, Edukacji, Sportu przy Związku Województw RP, Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UWM.


Anna Bułło
Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK

Absolwentka Studiów Executive MBA i prawa podatkowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła również Zarządzanie finansami przedsiębiorstw na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Analizę biznesową na WSB Gdańsku oraz Rachunkowość przedsiębiorstw i Coaching managerski na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Posiada niemal 15-letnie doświadczenie w szeroko pojętym sektorze finansowym. Przed dołączeniem do Banku Gospodarstwa Krajowego pracowała m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i w Santander Bank Polska S.A.

W BGK zarządza Regionem Warmińsko-Mazurskim złożonym z wysokiej klasy ekspertów. Wspólnie ze swoim Zespołem realizuje projekty, których celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez finansowanie przedsięwzięć, realizujących cel społeczno-gospodarczy.


dr hab. Jerzy Przyborowski
prof. UWM, rektor

Dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM, rektor. Reprezentuje nauki rolnicze – specjalność genetyka roślin. 51 publikacji naukowych. Laureat wielu nagród. Od początku kariery zawodowej związany z UWM. W l. 2012- 20, prorektor UWM ds. kształcenia i studentów. Członek komisji KRASP ds. infrastruktury informatycznej; ekspert PKA w zespole nauk przyrodniczych, leśnych i weterynaryjnych.


Marek Karólewski
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie:


Tomasz Limon
Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”. Związany z biznesem od kilkunastu lat. Popularyzator zasad etyki, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ekonomii społecznej. Aktualnie propagator rozwoju morskiej energetyki wiatrowej z mocnym akcentem udziału w projekcie polskich firm. Społecznik i uczestnik prac wielu organów przedstawicielskich, takich jak np. Pomorska Rada Przedsiębiorczości, Rada Regionów Konfederacji Lewiatan, Sztab Pomorskich Przedsiębiorców. Członek wielu szacownych gremiów m.in.: Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Konwentu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, Rady Fundacji Gdańskiej.


Mirosław Hiszpański
Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych


Wiesław Łubiński
Kanclerz Loży Olsztyńskiej, wiceprezes Zarządu Business Center Club, członek Konwentu BCC

Absolwent WSP w Olsztynie, doktorant  Wydziału Ekonomii UWM, absolwent MBA. Menadżer, ekspert w zakresie prawa oświatowego, CSR, rynku pracy, dialogu społecznego, HR oraz przedsiębiorczości i sukcesji firm rodzinnych i pomocy społecznej. Od 20 lat prowadzi placówki edukacyjne. Jest Kanclerzem Olsztyńskiej Loży Business Centre Club, wiceprezesm Zarządu BCC w Warszawie,  Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Wiceprzewodniczącym Rady Dialogu Społecznego, członkiem Rady Rynku Pracy przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.