KOMITET HONOROWY

Background

W ramach V Kongresu Przyszłości powołaliśmy organ czuwający nad jego ideą – Komitet Honorowy. Jego skład zasilają kluczowe dla rozwoju regionu postaci. Do jego zadań należały przyznanie wyróżnień osobom, które działają na rzecz rozwoju regionu. Wręczone im wyróżnienia będą wyrazem uznania, podziękowaniem, a także zobowiązaniem na przyszłość do dalszych starań.Urszula Pasławska
Poseł na sejm RP

Polityk, samorządowiec, prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z integracji europejskiej i współpracy transgranicznej na UWM. W 2006 roku została najmłodszym w Polsce wicemarszałkiem województwa. W zarządzie województwa odpowiadała za wdrażanie funduszy europejskich. Od 30 czerwca 2012 r. do 2 stycznia 2015 r. pełniła funkcję wiceministra skarbu państwa. Od tamtej pory do teraz jest posłem na Sejm RP, od listopada 2018 r. przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Wiceprezeska PSL.


Iwona Arent
Poseł na Sejm RP, delegat do ZPRE

Parlamentarzystka V,VI,VII,VIII i IX kadencji Sejmu RP. Wiceprzewodnicząca polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przewodnicząca Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W sejmowej komisji śledczej zajmowała się badaniem działań organów i instytucji publicznych w jednej z największych afer finansowych – Amber Gold. Jest członkiem Komisji Ustawodawczej i Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Dba o dobre kontakty z Litwą w ramach Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej.


Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gospodarz regionu. Zgodnie z hasłem „Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć” wszystkie swoje działania kieruje na wzrost gospodarczy, innowacyjność, konkurencyjność, na współpracę z inwestorami, lokalnymi samorządami, sferą nauki. Zarządza środkami unijnymi – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 to 1,728 mld euro. Dba o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Inspiruje, zachęca, aktywizuje i wspiera.


Andrzej Abako
Starosta Olsztyński

Z samorządem związany jest od 20 lat, radny obecnej i dwóch poprzednich kadencji Rady Powiatu w Olsztynie. Pełnił funkcję wicestarosty olsztyńskiego, przez 3 kadencje zasiadał też w Radzie Miejskiej Dobrego Miasta. Pracował w Zarządzie Warmińskiego Związku Gmin. Ukończył studia na kierunkach: społeczno-ustrojowym oraz samorządu i polityki regionalnej, a także zarządzania. Jest strażakiem ochotnikiem. Od 2018 r. starosta olsztyński.


Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Ełku

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2006 r. prezydent Ełku, a wcześniej starosta ełcki, członek Zarządu Powiatu Ełckiego, inspektor w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Wykładowca akademicki. Założyciel i członek licznych organizacji pozarządowych. Członek Zarządu Związku Miast Polskich, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „EGO Kraina Bociana”.


Wioletta Śląska Zyśk
Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Menadżer z 20-letnim doświadczeniem samorządowym (trzy szczeble samorządu terytorialnego, w tym dyrektor Urzędu Pracy, zastępca burmistrza Pisza, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, radny wojewódzki), skuteczny i innowacyjny lider kierujący się wartościami, ekonomista, certyfikowany coach, mediator, specjalista rynku pracy. Absolwentka 7 studiów podyplomowych. Obecnie: Przewodnicząca Komisji ds. Nauki, Edukacji, Sportu przy Związku Województw RP, Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UWM.


Henryka Bochniarz
Założycielka i wieloletnia prezes Konfederacji „Lewitan”

Założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan – największej i najbardziej wpływowej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców. Członkini rad nadzorczych międzynarodowych firm – Fiat Chrysler Automotive Poland and Orange Polska. Była minister przemysłu i handlu, wiceprzewodnicząca BusinessEurope – największej europejskiej organizacji reprezentującej przedsiębiorców. Animatorka życia społecznego i kulturalnego. Filantropka, propagatorka równości i różnorodności nie tylko w biznesie – pomysłodawczyni Kongresu Kobiet, fundacji Prymus – wspierającej edukację dzieci z obszarów wiejskich.


dr hab. Jerzy Przyborowski
prof. UWM, rektor

Dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM, rektor. Reprezentuje nauki rolnicze – specjalność genetyka roślin. 51 publikacji naukowych. Laureat wielu nagród. Od początku kariery zawodowej związany z UWM. W l. 2012- 20, prorektor UWM ds. kształcenia i studentów. Członek komisji KRASP ds. infrastruktury informatycznej; ekspert PKA w zespole nauk przyrodniczych, leśnych i weterynaryjnych.